Days
Hours
Minutes
Seconds

Konferenca III Kombëtare për Financën 2017

DEPARTAMENTI I FINANCËS, FAKULTETI I EKONOMISË, UNIVERSITETI I TIRANËS

26 MAJ 2017, TIRANË

Konferenca III Kombëtare për Financën!

“Prioritetet e Ekonomisë Shqiptare në Kuadër të Integrimit Rajonal dhe Global”

konf

Nisur nga dëshira për të rritur përfshirjen në fushën e kërkimit shkencor dhe për të promovuar idetë dhe analizat profesionale, sidomos në fushën e financës, Departamenti i Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, organizon “Konferencën e III Kombëtare për Financën”, me fokus “Prioritetet e Ekonomisë Shqiptare në Kuadër të Integrimit Rajonal dhe Global”. Ky aktivitet synon të mbledhë së bashku pjesëmarrës nga fusha kërkimore-shkencore, akademikë, studentë dhe profesionistë të shquar brenda vendit.

me teper tekst...

Debatimi me profesionistë dhe akademikë të fushave të ndryshme të ekonomisë, si edhe me grupet e interesit do të shërbejë për identifikimin e prioriteteve aktuale të ekonomisë shqiptare dhe për adresimin e zgjidhjeve konkrete në menaxhimin e financave publike dhe private, në përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri dhe në konkurrueshmërinë në tregjet rajonale dhe globale. Krahas diskutimit dhe paraqitjes së studimeve nga ana e kërkuesve dhe profesionistëve të fushës, kjo Konferencë mund t’i shërbejë studentëve aktualë dhe të ardhshëm të Shkollës së Doktoraturës në Fakultetin e Ekonomisë si mjedis për trajtimin dhe diskutimin e ideve të tyre të kërkimit. Gjithashtu, si pjesë e aktivitetit mësimor-shkencor të Departamentit, kjo Konferencë do t’i mundësojë studentëve të nivelit Master në Financë të prezantojnë projektet dhe studimet e tyre të deritanishme, përmes një seksioni të veçantë. Ata mund të gjejnë në këtë Konferencë një mundësi shumë të vlefshme për promovimin e punës së tyre.

me pak tekst...

“Udhëkryqet e Ekonomisë Shqiptare”

“Sfidat e Zhvillimit të Ekonomisë Shqiptare”

“Prioritetet e Ekonomisë Shqiptare në Kuadër të Integrimit Rajonal dhe Global”

Cfarë ofron për ju kjo Konferencë?

Njohuri Financiare!

Tematikat dhe cështjet kryesore që përbëjnë situatën aktuale financiare të vendit.

 Ekspertet më të mirë!

Të ftuar ekspertet më të shquar të fushës së Financës dhe jo vetëm.

 Zgjeroni Networkun!

Mundësia për të njohur ekspertë, pedagogë dhe studentë të shquar të fushës së kërkimit shkencor në Financë.

 Diskutoni Idetë!

Mundësia për të diskutuar idetë dhe për të marrë feedback nga një panel i gjerë të ftuarish.

PROGRAMI i KONFERENCËS

#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Dorëzimi i abstraktit të zgjeruar (së bashku me një biografi të shkurtër të autorëve).Asnje 00:00 AM - 24:00 PMFEUT
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Vendimi mbi abstraktet e pranuara!Asnje 00:00 AM - 24:00 PMFEUT
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Dorëzimi i punimeve të plota.Asnje 00:00 AM - 24:00 PMFEUT
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Njoftimi mbi pranimin e punimeve.Asnje 00:00 AM - 24:00 PMFEUT
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Zhvillimi i Konferencës.Asnje 09:00 AM - 18:00 PMPallati i Operas.

SPONSORAT e EVENTIT

Ata që bënë të mundur realizimin e kësaj Konference!

reifeissen

NJE MUNDESI PER TE MOS U HUMBUR ...

 •  NJOHURI
 •  NJOHJE TE REJA
 •  CESHTJE AKTUALE
 •  SEKSIONE INFORMUESE
 •  STUDENTE TE DALLUAR
 • PROFESORE TE SHQUAR
 •  ARGETIM
 • SHKEMBIM IDESH

KONFERENCA 2016!

AUTOR
 • HYRJA
 • KOKTEIL
 • DOSJE me MATERIALE
 • PJESMARRJE NE TE GJITHA SEKSIONET
 • PREZANTIMIN E MATERIALIT

Dergo email tek forma me poshte per informacionet e metejshme!

REGJISTRIMI

STUDENT MASTER
 • HYRJA
 • KOKTEIL
 • DOSJE ME MATERIALE
 • PJESMARRJE NE TE GJITHA SEKSIONET
 • PREZANTIMIN E MATERIALIT

KONTAKT